Sopimus- ja käyttöehdot


Cosho & Co.-verkkokaupan sopimusehdot

Päivitetty 10.2.2020

1. Tilaaminen ja sopimuksen tekeminen

1.1. Tilaaminen tapahtuu Coshoandcompany.fi verkkokaupasta.
1.2. Tilauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ostoskorissa ovat valmiiksi näkyvillä tilattavaksi halutut tuotteet ja hinnat, maininta maksutavasta ja kotiinkuljetuksesta.
1.3. Asiakkaan lähetettyä tilauksen on tehty sopimus sitova. Tilauksen lähettäminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi molemminpuolisesti, eikä sitä kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan sopimushetkellä voimassa olleita tilaus- ja sopimusehtoja kaikilta osin. Tilauksen tehtyään asiakkaan on katsottu hyväksyneen tilaus- ja sopimusehdot, tuotteen ominaisuudet, voimassa olleet tarjoukset ja toimitusajat ja ymmärtäneen informaatiokuvakkeiden sisällön, esimerkiksi sen, että tuotteen väri voi luonnossa poiketa nettikaupan sivuilla esitellyistä värimalleista.
1.4. Cosho & Co. on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen tuotteen voimassa olleiden hintojen, ominaisuuksien ja tilausehtojen mukaisesti. Cosho & Co. on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viipymättä, jos tuotteen ominaisuudet tai toimitusajat ovat muuttuneet sivustoilla sopimushetkellä ilmoitetusta poikkeaviksi. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus tuotteen vaihtamiseen tai tilauksen perumiseen.

2. Hinnat

2.1. Tuotteiden hinnat ovat voimassa aina siitä päivästä lukien, kun ne ovat julkaistu Coshoandcompany.fi verkkokauppa-sivustoilla.
2.2. Tuotteiden hinnat ovat muuttuvia tarjousten, kampanjoiden ynnä muiden niihin vaikuttavien asioiden johdosta. Jokainen tilaus käsitellään tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen, toimitusaikojen, tuotteiden ominaisuuksien ja sopimusehtojen mukaisesti.

3. Toimitus

3.1. Cosho & Co. on sitoutunut toimittamaan tuotteet asiakkaalle mainittujen toimitusaikojen puitteissa. Cosho & Co. ei vastaa sellaisista viivästyksistä, joihin Cosho & Co. ei ole osallinen eikä itse pysty vaikuttamaan, kuten maahantuojan tai tehtaan tuotannollisista tai muista ongelmista.
3.2. Cosho & Co. on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle tuotteen saatavuuteen, toimitusaikoihin tai tuotteen laatuun ja ominaisuuksiin liittyvistä muutoksista asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viivytyksettä.
3.3. Tuotteiden kotiinkuljetuksen asiakkaalle hoitaa pääsääntöisesti Cosho & Co. tai kuljetusliikkeet. Kuljetuksen hoitava kuljetusliike ottaa ennen toimitusta yleensä yhteyttä asiakkaaseen. Kotiovelle toimituksessa tuote tuodaan ensimmäiselle ulko-ovelle ellei ostosta tehdessä ole valittu toimitusta asuntoon sisälle. Esimerkiksi kerrostalossa tuote tuodaan kerrostalon ulko-ovelle (ala-ovelle).
3.4. Kuluttajakaupan mukaisesti Cosho & Co. on vastuussa tuotteesta jos se häviää tai rikkoutuu asiakkaalle toimitettaessa. Tuotteen vahingoittuessa tai hävitessä palauttamisen yhteydessä on tuotteesta vastuussa asiakas tai kuljetuksesta vastuussa ollut kuljetusliike.
3.5. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimitusosoitteen tarkasti. Cosho & Co. ei vastaa minkäänlaisista seuraamuksista eikä kuluista, jos asiakas on ilmoittanut osoitetietonsa virheellisesti tai ei ole ilmoittanut muuttunutta toimitusosoitetta ajoissa tai ollenkaan. Siinä vaiheessa, kun kuljetuksen hoitava kuljetusliike on ottanut tuotteen kuljetettavakseen, ei osoitetietoja voi enää muuttaa.
3.6. Asiakkaan ostaessa useamman kuin yhden tuotteen kerralla, tuotteet saattavat saapua erikseen toimitettuina. 
3.7. Kuljetuksen aikana aiheutuu joskus pakkausten repeämisiä tai kolhiintumisia. Tuotteen luovutushetkellä asiakkaan tulisi tarkistaa pakkausten ulkonäkö. Jos pakkauksessa on huomattava ulkoinen vahinko on kuljettajan läsnä ollessa tarkistettava, onko ulkoinen vahinko aiheuttanut itse tuotteelle vauriota kyseiseen kohtaan. Vahingosta tulee mainita rahtikirjaan vahingon havaitsemisen yhteydessä. Tuotteen vauriosta on ilmoitettava välittömästi Cosho & Co.:n asiakaspalveluun sähköpostitse info@coshoandcompany.fi. Ilmoittamisen nopeudesta riippuu se, miten nopeasti asiakas saa tuotteen osan vaurioituneen tilalle. 
3.8. Mikäli asiakas on jo vastaanottanut tuotteen ja huomaa siinä edellä mainitun vahingon on asiakkaan viipymättä ilmoitettava asiasta Cosho & Co.:n asiakaspalveluun. Epäselvissä tapauksissa jos asiakas ei edellä mainittua vahinkoa ole peruutusajan sisällä ilmoittanut, saattaa vahinko koitua asiakkaan tappioksi.

4. Henkilötiedot

4.1. Kirjattujen tilausten yhteydessä saadut asiakastiedot tallennetaan ainoastaan Coshoandcompany.fi asiakasrekisteriä varten. Rekisteri on salainen ja vain Coshoandcompany.fi asiakaspalvelukäytössä.
4.2. Cosho & Co. ei saa luovuttaa asiakastietoja eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on oikeus pyytää Cosho & Co. poistamaan rekisteristä henkilö- ja yhteystietonsa ilman erillistä syytä.

5. Palautusoikeus

5.1. Asiakkaalla on 14 päivän mahdollisuus tutustua tuotteeseen. Palautukseen oikeuttava aika lasketaan tavaran vastaanottamispäivästä alkaen. Palautusoikeus ei koske tilaustöitä.
5.2. Tuotteeseen tutustuminen katsotaan määrältään ja laadultaan sellaiseksi, kuin asiakas tutustuisi tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin myymälässä tuotetta ostaessaan.
5.3. Tuotetta ei saa ottaa käyttöön tutustumisaikana.
5.4. Ennen tavaran palauttamista tulee ottaa yhteys Coshoandcompany.fi asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen info@coshoandcompany.fi. Asiakaspalvelu antaa ohjeet tuotteen hyväksyttyyn palauttamiseen.

6. Tuotteen palauttaminen

6.1. Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteen, hänen tulee olla yhteydessä Cosho & Co.:n asiakaspalveluun. Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse palautusohjeet, joissa kerrotaan yksityiskohtaiset ohjeet tuotteen pakkaamisesta, pakkaukseen liitettävistä tiedoista ja tuotteen lähettämisestä.
6.2. Asiakkaan tulee liittää pakkaukseen yhteystiedot, tilinumero ja pankkiyhteys, tilausnumero ja erityistiedot jos niistä on mainittu sähköpostitse lähetetyssä palautusohjeessa, ja tuotteeseen tulee liittää kopio ennakkolaskun maksukuitista/tulosteesta.
6.3. Palautustapauksissa asiakas on velvollinen kuljettamaan tuotteen lähimpään kuljetusliikkeen toimipaikkaan palautuskuljetusta varten. Poikkeuksena ovat suurikokoiset ja vaikeasti kuljetettavat tuotteet, jotka kuljetusliikkeet noutavat asiakkaan luota. Asiakasta informoidaan aina kyseessä olevan tuotteen käytännöstä henkilökohtaisesti. Palautuskulut kohdassa 6.5.
6.4. Rahat palautetaan asiakkaalle viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 arkipäivän kuluessa tuotteen saapumisesta varastollemme, jos tuote on käyttämätön, myyntikuntoinen ja asianmukaisesti pakattu.
6.5. Jos tuote on asiakkaan toimesta menettänyt myyntiarvoaan, asiakas on velvollinen korvaamaan Coshoandcompany.fi:lle tuotteen myyntihinnan ja arvonalentumishinnan välisen erotuksen. Tällöin palautamme tuotteesta ja kuljetuksesta maksetun hinnan vähennettynä edellä mainitulla erotuksella. Tuotteen arvon aleneminen käsitellään tapauskohtaisesti.

7. Reklamaatiot

7.1. Coshoandcompany.fi vastaa siitä, että asiakas saa tuotteen kotiinsa sopimuksen mukaisena. Kuljetuksesta johtuneista paketin repeämisistä tai kolhiintuneista paketeista on ilmoitettava välittömästi reklamaatioon (contact@coshoandcompany.fi), mikäli ne ovat aiheuttaneet tuotteelle vauriota.
7.2. Cosho & Co. ei vastaa:
1) Tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioista.
2) Asiakkaan huolimattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä johtuneista vaurioista esimerkiksi tuotteen kasaamiseen liittyvissä tapauksissa.
3) Tuotteen normaalin käytön aiheuttamasta tuotteen kulumisesta.
4) Normaalista puulaadun käyttäytymisestä sellaisten tuotteiden kohdalla. Näiden tuotteiden reklamaatiot käsitellään aina tapauskohtaisesti.

8. Muut ehdot ja vastuut

8.1. Coshoandcompany.fi ei vastaa asiakkaan tekemistä mittausvirheistä, jolloin esimerkiksi kaappi ei mahdu ulko-ovesta sisälle tai pitkät tuotteet eivät mahdu kääntymään eteisen kulmista. Coshoandcompany.fi ei vastaa myöskään edellä mainitusta johtuneista tilanteista, jolloin tuotetta on jouduttu säilyttämään sellaisessa tilassa, esimerkiksi ulkoilmassa, että tuotteesta on saattanut esimerkiksi kastumisen takia tulla myyntikelvoton,vaikka olisikin alkuperäisessä pakkauksessaan. Tällaisissa tapauksissa emme hyväksy tuotteen palauttamista, vaan lähetämme tuotteen takaisin asiakkaan kustannuksella.
8.2. Tapaukset ja tilanteet, joista näissä sopimusehdoissa ei ole mainintaa, käsitellään Suomen lain ja kuluttajakaupasta säädettyjen lakien ja sääntöjen mukaan.

Cosho & Co. (3117084-6)
info@coshoandcompany.fi